III Kongres Polskiego Kapitału

5 grudnia 2018 Menu
Forbes
Forbes

O Kongresie

Kongres Polskiego Kapitału to spotkanie służące wymianie doświadczeń właścicieli i menedżerów dużych polskich przedsiębiorstw.

Zapraszam

I Zastępca Redaktora Naczelnego FORBES
Dyrektor Programowy Kongresu

Dwie poprzednie edycje Kongresu okazały się sukcesem. W panelach gościliśmy głównie najważniejszych dawców kapitału rozwojowego - zarządzających funduszami private equity, Polski Fundusz Rozwoju, najbogatszych Polaków szukających pomysłów na nowe inwestycje. Dyskusje były arcyciekawe, nawiązały się liczne nowe kontakty biznesowe. W tym roku również będziemy rozmawiać o finansowaniu, ale poszerzamy formułę, by w większym stopniu porozmawiać o sprawach istotnych dla polskiego środowiska biznesowego. Takich jak: przewidywania co do koniunktury gospodarczej, sposoby rozwoju firm zagranicą czy kierunek zmian w systemie podatkowym.
Będzie można poznać punkt widzenia naprawdę ciekawych osób, które wartość swoich słów potwierdziły dokonaniami na niwie biznesowej

Zapraszam 5 grudnia na GPW !

Spotkanie ma charakter zamknięty i jest przeznaczone dla właścicieli
i menedżerów dużych oraz średnich firm prywatnych.